XV Biennale de la Mediterranee Thessaloniki – Roma

 

 

Centar za savremenu umetnost StrategieArt, iz Beograda, predstavljao je i ove godine Beograd i Srbiju, na Bijenalu mladih umetnika zemalja Evrope i Mediterana.

Ovo Bijenale (BJCEM) jedna je od najvećih umetničkih smotri ove vrste u Evropi. Srbiju su predstavljali: Jelena Koštica, Mihailo Vasiljevic, Šejma Prodanović i Mirjana Radovanović. U kategoriji cinema-music, u Rimu će nas  u decembru, predstaviti Vladimir Mačar.

Tema ovogodišnjeg Bijenala je SIMBIOZA.
XV Biennale de la Mediterranee,kao projekat nastoji da postavi brojna pitanja, uključujući:
– Kako bismo mogli živeti zajedno? Bolje, kako živeti zajedno u različitim političkim načinima postojanja? Kako je moguće ljudskom samo-ispunjenje kroz simbiozu? Koja su neformalna sredstva i kanali kroz koje pojedinci deluju? Kako se deli stvarnost kroz umetničke prakse?

Na koji način umetničko delo može da funkcioniše kao unutrašnji kalup ‘čitanja’ ‘sebe’ i ‘drugih’? Šta tehnologije i nova sredstava društvenog umrežavanja obećavaju?
– Jesu li sumnje i dvosmislenosti, često povezane sa savremenim umetničkim praksama, načinom stvaranja kritičke refleksije o trenutnoj raspodeli uloga i kapaciteta, ili su oni sredstva normalizacije našeg shizofrenog angažmana sa svijetom?
U tom kontekstu, pojam simbioze može definisati obnovljeni odnos s ‘drugim’, ‘drugi’ bi mogli biti preneseni na prirodu, kulturu i neodređene granice umetnosti, materijalnost grada koji je neprestano transformiše…

Odabir radova:

Snežana Arnautović Phd
Tatjana Tepavčević MA
Jelena Jevtić Marjanović
Nina Mudrinić Milovanović MA

 

Thessaloniki

 

Roma

 

 

 

 

 

 .