Savo Pekovic i Aleksandar Djuric MEDITERAN

U Beogradu је 22. septembra 2005. počeо Projekat Mediteran, jedinstveni umetnički poduhvat, koji је iniciraо Strategie Art, Centar za savremenu umetnost. Projekat je, od početka podržala Organizacija Ujedinjenih Nacija, povodom šezdesetogodišnjice osnivanja. Ovaj projekat, u stvari, predstavlja manifest nove strategije u umetnosti, čija je namera da pokaže naš kulturni, posebno likovni prostor kao Mediteran, a ne samo kao Balkan, kao prostor koji je oduvek i zauvek u vezi sa celim svetom i nameru da Mediteran posluži kao put razmene i povezivanja naših i svetskih umetničkih prostora, ideja, koncepata i umetnika.

U septembru је, u Beogradu, postavljena i otvorena istoimena, koautorska izložba slikara Aleksandra Đurica i Sava Pekovića. Svojom postavkom i značenjem, ova izložba je inicijalna manifestacija kojom se začinje predstavljanje ovog programa, koji će trajati tokom 2006. godine, kao serija izložbi.
Centar za savremenu umetnost – Strategie Art, u Beogradu, svojim programom nastoji da omogući argumentovanu prezentaciju umetničkog projekta Mediteran, sto je značajnije od svake dosadašnje pojedinačne izložbe , jer podrazumeva sveukupno osvetljenje kulturne matrice kojoj pripadamo. Očekuje se da ce se Mediteran – projektom , vidokrug proširiti na ostale srodne umetničke discipline, čime će se omogućiti precizan uvid u činjenicu da nasa kultura podjednako pripada evropskom, ali i severnoafričkom i bliskoistočnom kulturnom kontekstu. Dakle, da pripada samim izvorištima zapadne civilizacije, u čemu se i ogleda manifestni karakter izložbe Sava Pekovića i Aleksandra Đurića , kojom je ovaj projekat započet 22.09.2005.godine.

Aleksandar Đurić i Savo Peković likovni su umetnici izrazite i samosvojne stvaralačke individualnosti u čijim profesionalnim biografijama postoje podudarnosti koje su preduslovi zajedničkog rada.
Koautori izložbe Mediteran sličnih su godišta. Edukovani na Beogradskom univerzitetu. Članovi slikarske sekcije ULUS-a i LADE. Autori brojnih samostalnih izložbi. Učesnici mnogih kolektivnih likovnih manifestacija. Dobitnici prestižnih nagrada. Imaju statuse istaknutih stvaralaca čija se ostvarenja čuvaju u muzejima i kolekcijama javnog značaja. Stanovnici su Beograda, a umetnici Mediterana. Mediteran jeste činjenica u kulturi i umetnosti. Mediteran etimonom upućuje na središnju tačku, centar (medium-sredina i terra-zemlja) civilizacijske matrice.

Mediteran nije istorijska kategorija, već živa i aktivna tradicija zato što podržava spiralno kretanje, a ne zatvorenost kružnog niti jednoznačnost pravolinijskog. Mediteran podrazumeva sklad, sintezu, harmoniju prirode i pojedinca. Mediteran odlikuje duhovna propustljivost u kojoj je UKRŠTAJ vrhovno načelo.

MEDITERAN se crta i pise kao:

MEDITERAN JESTE SVEST O SVEUKUPNOSTI SVE-TLA

 .