Muzej Rata

??????????

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u projektu Muzej Rata, koji  organizuje Centar za savremenu umetnost StrategieArt, u saradnji sa Istorijskim muzejom Srbije. u Beogradu.

Muzej Rata je umetnički, vizuelni, virtuelni projekat, čija je misija povezivanje evropskih i svetskih umetnika, a cilj izmeštanje rata iz konteksta realnog i stavljanje u kontekst umetničkog.

MUZEJ RATA JE:

VIRTUELNI MUZEJ
POKUŠAJ REKONCEPTUALIZACIJE I PREISPITIVANJA FENOMENA  RATA
IZMEŠTANJE RATA IZ KONTEKSTA REALNOG I STAVLJANJE U KONTEKST UMETNIČKOG
SAGLEDAVANJE NJEGOVE IDEJE. SMISLA, POSLEDICA
KAKO JE MOGUĆA PERMANENTNOST RATA
KOLIKA JE NJEGOVA MOĆ, KAKAV JE NJEGOV SMISAO?

KONTEKSTI I OBLASTI:

TEORIJA
MEDIJI
KOMUNIKACIJE
NAUKA
POLITIKA
EKONOMIJA
UMETNOST

Uslovi konkursa i detalji bice na sajtu do kraja sledece nedelje.
Radove slati na muzejrata@strategieart.org

 

 

 

 

 .