Artists

Savo Peković.
Aleksandar Đurić.
Ljiljana Drezga.
Tomo Pavićević.
Tijana Fišić.
Cvetko Lainović.
Milenko Divjak.
Miodrag Rogić.
Aleksandar Cvetković.
Snežana Arnautović.
Jelena Blečić.
Rajko Popivoda.
Andre De Lima.
Rada Selaković.
Milorad Bata Mihajlović.
Dušan Otašević.
Vojo Stanić.
Miloš Šobajić.
Dragan Karadžić.
Naod Zorić.
Nikola Gvozdenović Gvozdo.
Slobodan Slovinić.
Stanko Zečević.
Mustafa Skopljak.
Jelena Papović.
Živojin Ćelić.
Ana Bešlić & Andy Warhole.
Nikola Žigon i Jelena Kršić.
Vesna Knežević.

 

Biennale de la Mediterranée

2008   Bari / Italia
Danilo Prnjat.  Ranka Marković Maja Leković.  Dragana Bulut i Rastko Lazić.  Goran Micevski. Marko Stojanović
A3 Format – Filip Bojović,Vladimir Radinović i Isidora Todorović.

2009   Skopje / Macedonia 
Darko Stojkov.  Sanja Ždrnja.  Darija Medić.  Danijela Pivašević Tenner.  Aneta Stojnić.  Andrea Palašti.

2011   Thessaloniki / Grece –  Roma / Italia
Jelena Koštica.  Mihailo Vasiljević.   Šejma Prodanović.  Mirjana Radovanović.  Vladimir Mačar.

2013   Ancona / Italia 
Andrea Palašti.  Vladimir Miladinović  Fabian Bechtle.  Marko Salapura.

2015   Milano / Italia

Marija Maksimović.  Marko Ubović  Mirza Dedać.  Sonja Jankov.  Tijana Radenković.

2017   Tirana / Albanija

Lidija Delić.  Slobodan Stošić