XIII Bienalle of young artists from Europe and the Mediterranean / Puglia Italy

XIII izdanje Bijenala mladih umetnika iz Evrope i Mediterana ce se ove godine održati u Pulji, na jugu Italije od 22. Do 31.maja.2008.
Ovo prestižna umetnička manifestacija je prvi put organizovana u Barseloni ( 1958 / 1987), a zatim u Atini, Bolonji, Marseju, Valensiji, Lisabonu, Torinu, Rimu, Sarajevu, Atini I Napulju.
Ove godine, uz snažno zalaganje njenog predsednika Nikija Vendole, Pulja će uz nadzor Saveta Mediterana ugostiti i izložiti preko 2000 radova i upriličiti preko stotinu muzičkih, literarnih i pozorišnih performansa oko 700 umetnika ( od 18 – 30godina) iz 48 zemalja Evrope i Mediterana, među kojima po prvi put samostalno nastupa Srbija sa svojih deset izabranih, mladih predtavnika.
Na XIII Bijenale, smeštenom u Pulji koja je po definiciji multikulturalna, i koju su Rimljani nazvali “Finis Terrae” (ivica Zemlje) – područje koje je duboko ukorenjeno u Mediteran, kako geografski, tako i kulturološki, Centar za savremenu umetnost-Startegie Art iz Beograda, koji po svom konceptu (projekat MEDITERAN, iniciran 2005.godine ) korespondira ovoj manifestaciji, predstaviće radove: Danila Prnjata, Ranke Marković, Maje Leković, Dragane Bulut i Rastka Lazića, Gorana Micevskog, Marka Stojanovića, A3 Format-a u sastavu: Filip Bojović,Vladimir Radinović i Isidora Todorović.

Tema / koncept XII BIjenala je: KAIROS (grč.- punoća vremena, mogućnost da nastupi promena) – naša kulturna, kreativna raznolikost koja kroz spoj i izraz mladih umetnika pokazuje mogućnost i snažan nagon za promenom, daljom evolucijom . Svedoci smo tolikih pustošenja i razaranja, postoji volja koja se gradi put«kairos-a» kao tačke u vremenu gde se promena može odigrati na celom Mediteranu, a posebno na Jugu i Bliskom Istoku.

 

Odabir radova:

Kristina Kujundžić
Nina Mudrinić Milovanović MA
Tatjana Tepavčević MA

 .