Miodrag Rogić Žena

ŽENA ( AKT, FIGURA, PORTRET )

Umetnost Miodraga Rogića nastala je na tekovinama moderne. Jednostavnost je estetički ideal koji prožima sve etape Rogićevog stvaralaštva. Ovaj estetički princip se uvek varirao od barokne raskošnosti do impresivne primitivnosti. Slike na ovoj izložbi, posvećene figuri žene, staru jednostavnost čine još jednostavnijom. Ekonomija celokupnog izraza ima jednu amblematičnu jednostavnost. Osnovna likovna sredstva, linija i boja, nikad ogoljenije nisu podhranjivale kompoziciju slike. Lišivši sliku bilo kakvog narativa Rogić uvek na umu ima sam lik slike, to jest da ona mora dejstvovati kao estetski i duhovni znak, da mora biti ikonogenična.

S druge strane, knjiga crteža koja kao dodatak umetnika prati ovu izložbu, ne nudi ništa više od crteža: nema teksta, komentara niti bilo kakvih beležaka koje bi narušile njenu rigorozno grafičku strukturu. Umesto monografije dobili smo u štampanom vidu svesku crteža. Za sve koji se razumeju u širok pojam crteža ovo će biti sasvim dovoljno. Za Rogića crtež je pre svega način komunikacije. Svaki crtež od predstavljenih 200 koliko god da je jednostavan po sebi fatalno je raskošan u kontekstu celine. I ovde se, svakako još više nego u slikama, ispoljava Rogićevo verovanje u ezoteričnu moć forme – u energiju linije. Pri tome, njegova optimistična vera u ravnotežu prirode i načelo čovekovog samoodržanja ne daju mu da se ulovi u zamke površne mistike.

Pored slika i knjige na ovoj izložbi smo dobili priliku da Rogićevo stvaralaštvo vidimo i u DVD prezentaciji. DVD u jednoj stvari se poklapa sa knjigom crteža. Kao što u knjizi nema teksta tako ovde nema dijaloga sem ako ne računamo izvanredno odabranu muziku ovog kratkog video zapisa. Sve što možemo videti jeste umetnika u akciji pred platnom u svom ateljeu, u režiji Darka Štetina. Dakle, u Rogićevom slučaju opet sama suština.

Boško Stepanović

 .