Andre De Lima / Give and take

Slikarstvo Andre de Lime nije lako za tumačenje i opire se prevodu na verbalni jezik. Stilska odrednica geometrijska apstrakcija koju prvo prizovemo u svest kad vidimo njegove slike nije od velike pomoći. Adekvatnije čitanje omogućava strukturalistički pristup označen kao arhitektonika slike. Činjenicu da je umetnik i diplomirani inženjer arhitekture tumačimo kao srećnu podudarnost jer je njegovo stvaralaštvo usmereno na odgonetanje tajni prostora i materije, kroz istraživanje svojstava likovnog medija. De Lima je teme i sadržaje svojih slika podveo pod zajednički imenitelj sa idejom da se što više istakne važnost međusobnih prožimanja glavnih konstituenata slike: materijala i površine.
Upotrebom istog materijala, umetnik uspeva da sugeriše različita stanja materije, a površini pridoda atribute prostornosti. Primenjeni postupak šifruje uvid u znanje o strukturi prirode, o građi ljudskog tela, implicitno o transcedentnosti svesti, jer sveprožimajuće čestice Univerzuma kontinuirano vibriraju. Različite frekvencije stvaraju različite oblike materije . Fizička tela koja prepoznaju naša čula ne  postoje, već postoji „energetsko telo“ koje ima fizičku pojavu. Oni oblici koji imaju veću frekvencu imaju i veću energiju i, sledstveno tome, veću transparentnost.
Kompozicije na platnima Andre de Lime rezultat su umetničke artikulacije ovog fenomena, koje odražavaju preigravanje rečenih iluzija. Sadržaji „vezani“ za boju, valer, teksturu  i dr. proširuju i bogate osnovno htenje.
Posebno zanimljivo jeste zapažanje da slikar-arhitekta u svom radu ne koristi mogućnosti perspektivnog predstavljanja, a dočarava prostornost. Utisak prostranstva  postiže lazurnošću nanesenog pigmenta, dok visokom pastom sugeriše materijalnost formi. Reč je, zapravo, slikarskom svedočanstvu  postojanja jedinstvenog energetskog polja oko nas i u nama.
Izostavljanje suvišnih deskripcija i svedenost izraza doprinose  pregnantnosti i zagonetnosti ovih dela koja krase i postignuta ravnoteža između veštine uma i veštine ruke, usvojenih iskustava naspram lično naslućenih.

Aleksandar Đurić

 .